JM 2017/89, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1262, 201600793/1/A1 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Handhaving, Geluidgevoelige gebouwen, Bestemmingsplan, Staat van Bedrijfsactiviteiten, Geluidberekening, Geluidmeting

Samenvatting

Bij besluit van 18 december 2014 heeft het college B en W van Losser een verzoek van appellant van 3 november 2014 om handhavend op te treden tegen een metaalbedrijf te Losser afgewezen. De woning van appellant is gelegen op een bedrijventerrein. Dit betekent dat het metaalbedrijf moet voldoen aan de in tabel 2.17c van het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde geluidnormen die gelden op de gevel van zijn woning.

Het college…

Verder lezen
Terug naar overzicht