JM 2017/95, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2099, 201606982/1/A1 (met annotatie van Y. Flietstra)

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, Afstand tot verontreiniging, Betrokkenheid, Objectief persoonlijk belang, Kwaliteit drinkwater, Drinkwater, Drinkwaterkwaliteit, Aannemelijk maken, Belanghebbende, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Bij besluit van 23 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam vastgesteld dat op twee locaties van een perceel te Schiedam sprake is van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming, maar dat op basis van het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem en het ontbreken van humane, ecologische…

Verder lezen
Terug naar overzicht