JNA 2002/1, Rechtbank Leeuwarden 23-08-2002, ECLI:NL:RBLEE:2002:AE6830, 53632 KG ZA 02-258

Inhoudsindicatie

Provinciale verordening strijdig met Flora- en faunawet/Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn, Spoedeisend belang

Samenvatting

x

Uitspraak

PROCESGANG

De stichting heeft de Provincie in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 9 augustus 2002.

De Stichting heeft toen op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd dat de rechter bij vonnis – zo veel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad – de Provincie zal veroordelen om binnen één week na betekening van dit vonnis, althans met ingang van een door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen tijdstip…

Verder lezen
Terug naar overzicht