JNA 2005/6, Rechtbank Leeuwarden 15-12-2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AU8144, 17/695526-05 VEV (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Landelijke vrijstelling indien er causaal verband is met gewasschade

Samenvatting

x

Uitspraak

VONNIS

van de economische politierechter in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

[verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], [adres].

De economische politierechter heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 1 december 2005.

De verdachte is verschenen.

TELASTELEGGING

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging…

Verder lezen
Terug naar overzicht