JNA 2006/2, Rechtbank Leeuwarden 01-06-2006, ECLI:NL:RBLEE:2006:AX7717, 05/1255 (met annotatie van Van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Flora- en faunawet, Beschermde soort, Wilde eend, Ontheffing

Samenvatting

x

Uitspraak

Procesverloop

Bij brief van 21 juli 2005 heeft verweerder eiseres in kennis gesteld van zijn besluit op bezwaar betreffende de toepassing van de Flora- en faunawet (Ffw).

Tegen dit besluit heeft eiseres beroep ingesteld.

Op grond van artikel 8:26, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de Faunabeheereenheid Fryslân door de rechtbank in de gelegenheid gesteld als partij aan het geding deel te…

Verder lezen
Terug naar overzicht