JNA 2006/6, Rechtbank Maastricht 30-08-2006, ECLI:NL:RBMAA:2006:AY7899, AWB 06 / 1721 WET VV FEE AWB 06 / 1734 WET VV + 06 / 1735 WET FEE (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Ontheffingverlening, Werkgelegenheid

Samenvatting

Ontheffing van de Flora- en Faunawet ten behoeve van de hazelworm In het Enci-bos. Gunstige staat van instandhouding, geen andere bevredigende oplossing voorhanden, dwingende reden van groot openbaar belang.

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij besluit van 22 april 2005 heeft verweerder de besloten vennootschap Enci B.V. (hierna: ENCI) op grond van artikel 75, vierde en vijfde lid, onderdeel c, van de Flora- en faunawet (Ffw) ontheffing verleend van…

Verder lezen
Terug naar overzicht