JNA 2008/2, RvS 07-02-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD6084, 200708697/1 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Jachtvogels, Vernielen van eieren, Verwijderen van nesten

Samenvatting

Bij elf afzonderlijke besluiten, gedateerd 16 februari 2007, 13 maart 2007, 21 maart 2007, 4 april 2007, 7 mei 2007, 22 mei 2007 of 8 juni 2007, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan elf bedrijven in het havengebied van Rotterdam op hun verzoek tot en met 18 maart 2010 onder voorwaarden ontheffing verleend voor: - het opzettelijk verontrusten van de kleine mantelmeeuw…

Verder lezen
Terug naar overzicht