JNA 2008/3, Rechtbank Haarlem 03-03-2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BC6313, AWB 08 – 1592, 08 – 1591, 08 – 2161 en 08 – 2166 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie


Samenvatting

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft een ontheffing ingevolge artikel 75 Flora en faunawet verleend in verband met de realisering van het project ‘Park Brederode’ in Bloemendaal. Het project ziet op het terrein van het voormalig provinciaal ziekenhuis dat wordt ontwikkeld als landschapspark met woningen. De minister heeft de ontheffing verleend met het oog op het belang van de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, zoals genoemd in artikel 2, derde lid, onder j…

Verder lezen
Terug naar overzicht