JNA 2008/4, Rechtbank Maastricht 05-03-2008, ECLI:NL:RBMAA:2008:BC5818, B 07 / 628 WET (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Gunstige staat instandhouding van de das

Samenvatting

Bij besluit van 29 juni 2006 heeft verweerder aan Sigrano met het oog op een (verdere) ontgronding van de groeve van Sigrano te Heerlen een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) verleend. De ontheffing heeft onder meer betrekking op het in artikel 11 van de Ffw bedoelde verbod om nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de das te beschadigen, te…

Verder lezen
Terug naar overzicht