JNA 2008/5, Afdeling rechtspraak van de Raad van State 21-05-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2104, 200707121/1 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Waterspitsmuizen en vleermuizen niet verstoord

Samenvatting

Bij besluit van 7 maart 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan de Dienst Landelijk Gebied van zijn ministerie (hierna: de DLG) meegedeeld dat voor de voorgenomen aanleg van een fietspad langs De Schans in de gemeenten Duiven en Westervoort geen ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet nodig is.

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij besluit van 7 maart 2006 heeft de minister van Landbouw…

Verder lezen
Terug naar overzicht