JNA 2009/6, Rechtbank Leeuwarden 26-05-2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BI5231, AWB 09/651 652 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Verstoring van vleermuizen

Samenvatting

Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet voor werkzaamheden aan het Kenniscentrum bij de NHL te Leeuwarden. Ontheffing is verleend in verband met verstoring van vleermuizen.

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 7 oktober 2008 heeft de minister aan de Stichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (hierna: de NHL) ontheffing verleend als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet.

De FMF heeft tegen dit besluit op 6 november 2008 bezwaar gemaakt bij verweerder.

Op 25 maart 2009…

Verder lezen
Terug naar overzicht