JNA 2012/3, RvS 15-02-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV5109, 201104545/1/T1/A3 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Niet-ontvankelijk, Steenuil, Kerkuil, Motiveringsgebrek, Vaste rust- en verblijfplaats, Mitigerende maatregelen

Samenvatting

Tussenuitspraak op het hoger beroep dat ziet op het besluit van 5 januari 2010 waarbij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de gemeente Purmerend ontheffing heeft verleend voor het beschadigen, vernielen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bittervoorn in het gebied Baanstee-Noord. Bij dit besluit heeft de minister voorts het verzoek om ontheffing ten aanzien van

Verder lezen
Terug naar overzicht