JNA 2015/2, Rechtbank Oost-Brabant 22-01-2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:268, SHE 14/4280 en SHE 14/3596

Inhoudsindicatie

Vernietiging omgevingsvergunning

Samenvatting

Geen grond voor vernietiging van de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan voor een restaurant met logiesfunctie op een woonbestemming. De beroepsgrond over parkeren, die niet in de zienswijze is genoemd, wordt niet op grond van artikel 6:13 Awb gepasseerd. Verzoekster heeft zich in de zienswijze niet alleen gericht tegen het afwijken van het bestemmingsplan maar ook tegen de activiteit bouwen. Zelfs als de zienswijze alleen gericht was tegen “planologisch afwijken” moet de beroepsgrond over parkeren worden beoordeeld, …

Verder lezen
Terug naar overzicht