JNA 2015/4, RvS 18-02-2015, ECLI:NL:RVS:2015:425, 201211251/2/A

Inhoudsindicatie

Groene glazenmaker

Samenvatting

Bij besluit van 27 juni 2008 heeft de minister aan de provincie Groningen ontheffing verleend van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) voor het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van de libellensoort groene glazenmaker (Aeshna viridis), het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de groene glazenmaker, en het vervoeren en…

Verder lezen
Terug naar overzicht