JNA 2016/17, RvS 30-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:864, 201502881/1/R2 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen, Wijzigen bestaande mountainbikeroute

Samenvatting

Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft het college een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan Staatsbosbeheer Regio West voor het wijzigen van de bestaande mountainbikeroute en het aanleggen van een nieuwe route met een maximale gezamenlijke lengte van 24 kilometer in het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen (hierna: de Nbw-vergunning).

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft het…

Verder lezen
Terug naar overzicht