JNA 2016/54, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2683, 201505796/1/R2

Inhoudsindicatie

Plantoets, N2000, Passende beoordeling, Recreatieve ontwikkeling, Verstoring vogels, Betreding habitats, Mitigerende maatregelen, MER, Verkeersbewegingen, Stikstofdepositie, Beroepsgronden, Procesorde, Procesbeginselen Europees recht

Samenvatting

Toepassing procedureregel volgens welke in beroep tegen een nieuw besluit dat is genomen na vernietiging van een eerder besluit in beginsel geen nieuwe argumenten – ter onderbouwing van een beroep op de Habitatrichtlijn – mogen worden aangevoerd teneinde te bewerkstellingen dat de rechter terugkomt van een in de eerste uitspraak als definitief bedoelde verwerping van een beroepsgrond, …

Verder lezen
Terug naar overzicht