JNA 2016/69, Rechtbank Limburg 16-12-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:10989, 03/994007-11

Inhoudsindicatie

Handel, Handelsverbod, Kaviaar, CITES, CITES-verordening, Bezitsverbod, Onder zich hebben

Samenvatting

“Flora- en faunawet, artikel 5 en artikel 13; Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, artikel 4; Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, artikel 10;

Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het…

Verder lezen
Terug naar overzicht