JNA 2016/9, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1862, 21-000280

Inhoudsindicatie

Jachtzaak. Partieel nietige inleidende dagvaarding

Samenvatting

Het hof begrijpt de strekking van artikel 34, eerste lid, van de Flora- en faunawet tegen de achtergrond van de memorie van toelichting aldus dat de wetgever het onwenselijk acht dat er meer dan twee jachthouders voor dezelfde grond zijn. In de onderhavige casus is als gevolg van de huurovereenkomst sprake van twee jachthouders, te weten verdachte en betrokkene 1. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 in samenhang met artikel 33, onder a, is eigenaar betrokkene…

Verder lezen
Terug naar overzicht