JNA 2017/4, RvS 11-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:36, 201509465/1/A3 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Ontheffing voor het opzettelijk verontrusten en doden van hazen, Ontheffing voor het beheren van hazen

Samenvatting

Bij besluit van 16 december 2014 heeft het college een door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (hierna: de Faunabeheereenheid) gevraagde ontheffing op grond van artikel 68, eerste lid, onder c, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) verleend voor het opzettelijk verontrusten en doden van hazen in delen van de provincie op percelen met bepaalde gewassen en de gevraagde ontheffing verleend voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht