Joint Ventures (1995.2209)


Ars Aequi wijdt haar bijzonder nummer van 1995 aan het verschijnsel Joint Ventures, dat in de (ondernemings)vorm van een NV of een BV wordt beheerst door twee stelsels van regels. Enerzijds is daar de samenwerking tussen twee of meer partners die besluiten samen in zee te gaan en dit tot in detail regelen in een overeenkomst. Anderzijds is er sprake van een onderneming waarop de dwingendrechtelijke regels van Boek 2 BW van toepassing zijn. De twee stelsels van regels kunnen in de praktijk met elkaar in botsing komen…

Verder lezen