Joint ventures. Verschillende juridische aspecten in vogelvlucht (2000.46.2398)


In een inleidende bijdrage aan het themanummer Joint Ventures bespreekt de auteur een aantal vragen met betrekking tot joint ventures, zoals de vraag wat een joint venture is, waarom deze wordt opgezet en in welke rechtsvorm zij gestalte krijgt en welke regelingen moeten worden getroffen. De term joint venture wordt voor vele soorten samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen gebruikt. Als rechtsvorm wordt veelal gekozen voor de NV of BV, hoewel onder omstandigheden ook een personenvennootschap kan worden gebruikt, met name indien geen beursgang wordt overwogen. De voor- en nadelen…

Verder lezen