JOM 2006/130, Rechtbank Leeuwarden 06-05-1998, , H 140/97

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging

Samenvatting

Uit na de ondertekening van het voorlopig koopcontract overhandigde bouw− en bestektekeningen blijkt dat er asbest is verwerkt in de wanden van het pand. Voor het sluiten van de overeenkomst heeft verkoper koper hiervan niet op de hoogte gesteld. Koper beroept zich op art. 6:228 lid 1 sub b en stelt dat verkoper op de hoogte was en dat hij koper op de hoogte had moeten stellen. De rechtbank acht deze stelling onvoldoende onderbouwd. Ook beroept koper zich op art. 7:17…

Verder lezen
Terug naar overzicht