JOM 2006/33, EHRM 26-08-1997, , 67/1996/686/876

Inhoudsindicatie

Rechten van de mens, Kernenergie

Samenvatting

Op art. 6 EVRM kan een beroep worden gedaan indien de uitkomst van besluitvormingsprocedures rond de verlening van een uitbreidingsvergunning aan de kerncentrale van Muhleberg direct beslissend is voor de bescherming van het recht op lichamelijke integriteit van de klagers. Klagers hebben echter onvoldoende duidelijk gemaakt dat het in werking zijn van de energiecentrale hen persoonlijk blootstelt aan een gevaar, dat niet alleen serieus is, maar ook specifiek en bovenal dringend. (M en R 1999/13 )

Uitspraak

Verder lezen
Terug naar overzicht