JOM 2006/486, Rechtbank Maastricht 05-12-2000, , 03/005075/95

Inhoudsindicatie

Afvalstof

Samenvatting

In een strafzaak oordeelt de rechtbank dat in geval van zuiveringsslib, dat wordt afgevoerd naar een bedrijfsterrein, alwaar het door nadere bewerking geschikt wordt gemaakt voor storting op een afvalstortplaats, sprake is van afvalstoffen omdat de stof in bijlage I van de Kaderrichtlijn staat en bij bewerking geen wezenlijke verandering in de samenstelling van de droge stof in het slib optreedt. Overwogen wordt dat de omstandigheid dat de afvalstof voldeed aan de eisen in het Besluit kwaliteit gebruik overige meststoffen, niet van invloed is op de kwalificatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht