JOM 2006/693, Rechtbank Middelburg 15-04-2002, , 1081/2001

Inhoudsindicatie

Verjaring, Asbest

Samenvatting

Erflater is aan een mesothelioom overleden als gevolg van het werken met asbest. Zijn erfgenamen hebben deze procedure gestart een jaar na de uitkomst van de proefprocedure omtrent de verjaringstermijn. Dit is vier jaar na het overlijden. Niet kan worden gezegd dat de toepassing van de verjaringstermijn van dertig jaren in dit bijzondere geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij dit oordeel weegt zwaar dat de gevorderde immateriële schade schadevergoeding voor door erflater persoonlijk ondervonden leed niet aan hemzelf…

Verder lezen
Terug naar overzicht