JOM 2007/171, HvJ EG 01-02-2007, , C-199/04

Inhoudsindicatie

Milieueffectbeoordeling, Ontvankelijkheid, Implementeren richtlijn, EU-richtlijn

Samenvatting

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie EG beroep ingesteld teneinde vast te stellen dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland niet alle maatregelen heeft genomen die nodig zijn voor de volledige en juiste uitvoering van (de artikelen 2, 6, 8 en 9 van) Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97…

Verder lezen
Terug naar overzicht