JOM 2007/176, Rechtbank Leeuwarden 03-10-2005, AU3643, 05/1648

Inhoudsindicatie

Speciale beschermingszone, Significante gevolgen, Militaire oefening, Voorlopige voorziening, Vlieghoogte

Samenvatting

Verzocht is om het treffen van een voorlopige voorziening ten aanzien van een besluit waarbij en drietal bijzondere luchtverkeersgebieden zijn aangewezen. Binnen deze gebieden is het uitvoeren van burgervluchten niet toegestaan, zijn militaire vluchten in het kader van een oefening wel toegestaan en is voor deze militaire vluchten vrijstelling verleend van de minimum vlieghoogte. De desbetreffende gebieden – Waddenzee, Noordzeekustzone en IJsselmeer – zijn aangewezen als speciale beschermingszone op grond van de Vogelrichtlijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht