JOM 2007/516, RvS 11-07-2007, BA9302, 200608468/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Luchtkwaliteit, Onderzoeksplicht, Overschrijden grenswaarden

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Overijssel hebben beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘Hessenpoort 2’’ van de gemeente Zwolle. Appellant heeft met betrekking tot de luchtkwaliteit betoogd dat verweerder het onderzoek naar de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit ten aanzien van zwevende deeltjes onjuist heeft geïnterpreteerd, nu volgens appellant in de huidige situatie reeds niet aan de geldende normen wordt voldaan. Blijkens het aan het bestemmingsplan en het bestreden besluit ten grondslag liggende onderzoek naar de…

Verder lezen
Terug naar overzicht