JOM 2007/526, RvS 11-07-2007, BA9284, 200606776/1

Inhoudsindicatie

Toekomstige ontwikkeling, Redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling, Vaststellen bestemmingsplan

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor de op- en overslag van afvalstoffen voor een periode van tien jaar. Appellant brengt naar voren dat verweerder bij het nemen van het bestreden besluit geen rekening heeft gehouden met de mogelijke vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, waarbij het huidige woonwagencentrum opnieuw zal worden ingericht. De positie van de woonwagens…

Verder lezen
Terug naar overzicht