JOM 2007/544, RvS 27-06-2007, BA8120, 200607276/1

Inhoudsindicatie

Vrijstelling, Bouwvergunning, Beroepsmogelijkheid, Appelabel, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Bij besluit van 12 april 2005 hebben burgemeester en wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle vrijstelling verleend voor het bouwen van een vervangende woning op 2,33 meter van de zuidelijke erfgrens. Ingevolge artikel 49, lid 5, van de Woningwet wordt de verlening van de vrijstelling geacht voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Awb deel uit te maken van de beschikking waarop zij betrekking heeft. Uit voormeld artikel moet worden opgemaakt dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht