JOM 2007/567, RvS 29-08-2007, BB2490, 200701231/1

Inhoudsindicatie

Zienswijze, inbrengen, Zienswijze, mondeling

Samenvatting

De Afdeling is van oordeel dat dientengevolge, mede in aanmerking genomen hetgeen blijkens de brief van 18 oktober 2006 in het gesprek ten gemeentehuize omtrent het ontwerp-besluit met appellante door haar aan de orde is gesteld, appellante uit deze brief niet hoefde te begrijpen dat het gesprek van 17 oktober 2006 door verweerder niet als het indienen van mondelinge zienswijzen werd aangemerkt. Dat geen verslag als bedoeld in art. 3:17 Awb is opgesteld, maakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht