JOM 2007/575, RvS 26-09-2007, BB4322, 200700529/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, Belanghebbende

Samenvatting

Appellante betoogt dat vergunninghoudster niet is aan te merken als belanghebbende, omdat de supermarkt sinds het najaar van 1997 wordt geëxploiteerd door Aldi.

Dit betoog slaagt niet. Op 3 mei 1996 is door vergunninghoudster een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het gedeeltelijk verbouwen van de supermarkt. Vergunninghoudster huurde op dat moment het pand Kleine Noord 45 doorlopend naar Dubbele Buurt 42 van appellante. Gelet hierop, en op de omstandigheid dat vergunninghoudster de aanvraag om bouwvergunning niet heeft ingetrokken en bovendien op…

Verder lezen
Terug naar overzicht