JOM 2007/590, RvS 29-08-2007, BB2511, 200701146/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Schadevergoeding, Planologische wijziging, Planologische vergelijking, Risico aanvaarden, Aanvaarden risico, Voorzienbaarheid

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij de raad van de gemeente Enschede een verzoek om vergoeding van planschade heeft afgewezen. Niet in geschil is dat appellanten – onder meer in hun hoedanigheid van opvolgers van de rechtsvoorgangster – als gevolg van het bestemmingsplan Buitengebied 1996, dat op 8 september 1997 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 17 maart 1999 in werking is getreden, in een planologisch nadeliger situatie zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht