JOM 2007/591, RvS 29-08-2007, BB2480, 200701522/1

Inhoudsindicatie

Monumenten, Beschermd monument, Adviesrecht, Motiveringsbeginsel, Motiveringsplicht, Aanwijzingsbevoegdheid, Zelfstandige beoordeling

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de Staatssecretaris van OCW positief heeft beslist op het verzoek om het voormalige ziekenhuiscomplex Meerenberg te Bloemendaal aan te wijzen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988 met uitzondering van de aanwijzing van het oude zusterhuis. Hij heeft zijn besluit in overeenstemming met artikel 3 van de Monumentenwet 1988 eerst genomen nadat hij adviezen had ingewonnen bij de gemeenteraad en de Raad voor cultuur. …

Verder lezen
Terug naar overzicht