JOM 2007/592, RvS 01-08-2007, BB0815, 200702881/1

Inhoudsindicatie

Handhavingsbevoegdheid, Openbaarheid weg, Handhaving, Rechtsgevolgen

Samenvatting

Bij besluit van 9 december 2004 hebben burgemeester en wethouders van Bergambacht op straffe van een dwangsom gelast de omheining van twee parkeerplaatsen achter het gemeentehuis te verwijderen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat het besluit van 9 december 2004 is genomen krachtens artikel 125 van de Gemeentewet, gelezen in verbinding met artikel 16 van de Wegenwet. Het college klaagt dat de rechtbank heeft miskend dat het met de overgelegde meerjarenplanning en de overeenkomst met een aannemingsbedrijf…

Verder lezen
Terug naar overzicht