JOM 2007/598, RvS 29-08-2007, BB2520, 200701498/1

Inhoudsindicatie

Habitatrichtlijngebied, Richtlijnconforme interpretatie, Gebied van communautair belang, Speciale beschermingszone, Habitatrichtlijnconforme interpretatie

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij verweerder een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, heeft verleend voor het veranderen van een akkerbouw- en tuinbouwbedrijf annex vleesstieren- en vleesvarkenshouderij. Het gebied van communautair belang ‘‘Ossendrecht’’ valt in de omgeving van de inrichting samen met het als speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn aangewezen gebied ‘‘Brabantse Wal’’. Ingevolge de Wet…

Verder lezen
Terug naar overzicht