JOM 2007/601, RvS 25-07-2007, BB0399, 200604995/1

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, Bodemsanering, Bijzonder oppervlaktewater, Kwetsbaar object, Ernstig geval van verontreiniging, SUS-systematiek, Sanscrit-methode

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij is vastgesteld dat er sprake is van een ernstig geval van verontreiniging op en rond de stortplaats ’t Rikkerink te Ambt Delden en dat er geen noodzaak bestaat dit geval spoedig te saneren. Appellante stelt dat ten onrechte is vastgesteld dat er geen noodzaak is tot een spoedige sanering. Tevens heeft verweerder ten onrechte niet onderkend dat de Hagmolenbeek…

Verder lezen
Terug naar overzicht