JOM 2007/602, RvS 05-09-2007, BB2934, 200700706/1

Inhoudsindicatie

Luchtkwaliteit, Afvalverwerking, Koolmonoxide.Emissies koolmonoxide, Verkapte weigering vergunning, Terugwinnen energie, Beste beschikbare technieken

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij aan de AVR-Afvalverwerking B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor een inrichting voor afvalverwerking. Het bestreden besluit heeft betrekking op een inrichting waarin in een afvalverbrandingsinstallatie, bestaande uit vier roosterovens, huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen worden verbrand. De bij de verbranding vrijkomende rookgassen worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht