JOM 2007/604, RvS 08-08-2007, BB1305, 200606603/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Voorschriften, Beste beschikbare technieken, Geldingsdatum geluidgrenswaarden, Bestuurlijke afweging

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor een inrichting voor het breken en zeven van steenachtige materialen en het sorteren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval. Appellanten voeren aan dat een te ruime termijn wordt geboden voor het treffen van geluidbeperkende maatregelen. In de voorschriften is bepaald dat binnen uiterlijk 6 en 18…

Verder lezen
Terug naar overzicht