JOM 2007/607, RvS 05-09-2007, BB2942, 200608071/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Tonaliteitstoeslag, Achteruitrijden, Tonaal karakter

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is verleend voor een inrichting voor de opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen. Op grond van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 dient er in geval van geluid met een tonaal karakter op het gemeten of berekende langtijdgemiddeld deelgeluidniveau vanwege de gehele inrichting een toeslag van 5 dB in rekening te worden gebracht. De toeslag…

Verder lezen
Terug naar overzicht