JOM 2007/611, RvS 29-08-2007, BB2488, 200701189/1

Inhoudsindicatie

Ontheffing, Faunabeheereenheid, Doden fauna, Andere bevredigende oplossing, Preventieve middelen

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij ontheffing is verleend voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen en smienten. De voorzieningenrechter heeft met juistheid overwogen dat uit artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet volgt dat de bevoegdheid tot verlening van ontheffing van het verbod om te doden alleen is gegeven indien geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het college heeft in zijn beleid aan die eis vorm gegeven door tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht