JOM 2007/619, RvS 29-08-2007, BB2500, 200603048/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Geluidscontour, Wgh-inrichtingen, Gezoneerd industrieterrein, Goede ruimtelijke ordening

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Fryslân hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Wymbritseradiel. Het plan voorziet in het vaststellen van een 50 dB(A)contour ten behoeve van een industrieterrein als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder. Appellanten stellen dat de bedrijven aan [locaties] ten onrechte binnen een geluidszonering voor industrieterreinen worden gebracht. Volgens hen is het onjuist de zonering in een ander plan…

Verder lezen
Terug naar overzicht