JOM 2007/620, RvS 05-09-2007, BB2895, 200605099/1, 200605858/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Verkeerstoename, Verkeersafwikkeling, Verkeersontsluiting, Overbelaste situatie, Goede ruimtelijke ordening, Onderzoeksplicht

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben beslist over de goedkeuring van bestemmingsplannen van de gemeente Oegstgeest en de gemeente Rijnsburg (thans Katwijk). Het beroep van appellante komt er op neer dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de vraag of de plannen voorzien in een toereikende afwikkeling van verkeer ten gevolge van de voorziene woonwijk. De Afdeling constateert dat de in het bestemmingsplan van de gemeente Oegstgeest opgenomen ontsluitingsweg niet alleen…

Verder lezen
Terug naar overzicht