JOM 2007/621, RvS 19-09-2007, BB3848, 200606819/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Straling, Hoogspanningsmasten, Gevoelige bestemming, Gezondheidsrisico’s, Onderzoeksplicht, Goede ruimtelijke ordening

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Zutphen. Appellanten stellen dat de boven de beoogde sportvelden gelegen hoogspanningsmasten een negatieve invloed hebben op het menselijk lichaam. Verweerder verwijst hij naar een brief van de staatssecretaris van VROM met een advies met betrekking tot hoogspanningslijnen. Hij heeft hierbij gewezen op de stelling van de staatssecretaris dat sportvelden niet kunnen worden aangemerkt als…

Verder lezen
Terug naar overzicht