JOM 2007/626, RvS 26-09-2007, BB4338, 200604298/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Staatssteun, Financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de Gemeente Oosterhout. Appellanten voeren onder meer aan dat de gemeente gronden in het plangebied niet tegen de marktwaarde heeft verkocht en dat het plan in zoverre wordt gefinancierd met gemeentelijke en provinciale bijdragen, hetgeen volgens hen in strijd is met artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag. De Europese Commissie heeft op 10 juli 1997 een Mededeling gepubliceerd omtrent staatssteunelementen bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht