JOM 2007/637, RvS 05-09-2007, BB2933, 200609003/1

Inhoudsindicatie

Nadere eis, Intrekken voorschrift, Vergunningplicht, Opslaan mest, Mestopslag

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij verweerder met toepassing van artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer een voorschrift verbonden aan de op 31 augustus 2004 verleende vergunning voor een paardenhouderij, heeft ingetrokken. In dit voorschrift is bepaald dat de opslag van vaste mest, behoudens tijdens het bijstorten of afvoeren van mest, ter vermijding van stankverspreiding en insectenontwikkeling moet zijn afgedekt, zodanig dat geen licht of lucht wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht