JOM 2007/640, RvS 03-10-2007, BB4698, 200608499/1

Inhoudsindicatie

Onderzoeksplicht, Grond, Schadevergoeding, Bouwstoffen

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij verweerder aan appellant een verzoek heeft gedaan als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming om binnen één maand na dagtekening van dat besluit de samenstelling te bepalen van een partij grond, die aanwezig was op het bedrijf van appellant en de verkregen gegevens te verstrekken aan verweerder, alsmede aan appellant schadevergoeding heeft toegekend ten bedrage van € 1.660,05. Appellant betoogt dat verweerder heeft miskend dat het Bouwstoffenbesluit niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht