JOM 2007/643, RvS 26-09-2007, BB4300, 200702265/1

Inhoudsindicatie

Wijzigen vergunning, Emissienormen, Verruimen emissienormen, Milieubelasting

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij verweerder met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de verleende revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het vervaardigen, op- en overslaan van asfalt en asfalthoudende producten, heeft gewijzigd. Appellante voert aan dat verweerder de voor de inrichting geldende normen voor de emissie van stikstofdioxiden (NO2) en zwaveldioxiden (SO2) ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht