JOM 2007/645, RvS 26-09-2007, BB4283, 200701839/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Ontheffing, Bestaande rechten, Weigeren vergunning

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij aan appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer gedeeltelijk is verleend en gedeeltelijk is geweigerd. Ingevolge artikel 8.4, derde lid, kan het bevoegd gezag bij de verlening van een revisievergunning de rechten die de vergunninghouder ontleende aan de al eerder verleende vergunningen niet wijzigen anders dan mogelijk zou zijn met toepassing van afdeling 8.1.2. …

Verder lezen
Terug naar overzicht