JOM 2007/779, RvS 27-06-2007, BA8133, 200606962/1

Inhoudsindicatie

Vrijstelling bestemmingsplan, Bouwvergunning, Verklaring van geen bezwaar, Wijzigen bestemmingsplan, Herziening bestemmingsplan

Samenvatting

In beroep zijn besluiten waarbij burgemeester en wethouders van Zwijndrecht vrijstelling respectievelijk bouwvergunning hebben verleend voor het gedeeltelijk veranderen, vergroten en vernieuwen van een zorgcentrum. Vast staat dat het bouwplan in strijd is met de ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan op het perceel rustende bestemmingen. Teneinde bouwvergunning te kunnen verlenen, heeft het college toepassing gegeven aan artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. …

Verder lezen
Terug naar overzicht